La Quinta High School

Congratulations to the Aztecs of the Year: Carolynn Cao & Theodore Nguyen and Athletes of the Year: Ellen To & Michael Nadeau            Congratulations to the Valedictorians: Katherine Ngo & Hillary Nguyen            According to US News & World Report: LQ is the #2 public high school in OC & ranked #54 in the state. Congratulations, Aztecs!
Viet Association » Home

Home

Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam La Quinta

Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam La Quinta được thành lập bởi các phụ huynh của các em học sinh đang theo học tại trường trung học La Quinta. Hội có các cuộc họp được tổ chức hàng tháng để hoạch định các chương trình sinh hoạt.

Đây là một tổ chức mang tên là La Quinta Parent Association, Inc. (Hiệp Hội Phụ Huynh Học Sinh Trường La Quinta), gọi tắt là LQPA. LQPA phục vụ cộng đồng của La Quinta High School, Westminster, California. La Quinta High School (LQHS) là một phần của Garden Grove Unified School District (Khu Học Chánh Garden Grove).

LQPA được thành lập như một tổ chức công cộng bất vụ lợi trong Tiểu Bang California và hội không hoạt đông cho các lợi ích của cá nhân trong hội hoặc cho bất kỳ cá nhân nào khác. Hội được tổ chức theo Luật Bất Vụ Lợi. Mục tiêu cụ thể mà hội thành lập với mục đích là tạo điều kiện cho các em học sinh của trường được hưởng các phúc lợi về giáo dục dành cho các em học sinh, và các quyền lợi của cha mẹ của các em học sinh trong cộng đồng. Hội sẽ tích cực tạo điều kiện giao tiếp giữa các giáo viên, phụ huynh, và học sinh trong cộng đồng. Mục đích của hội là hỗ trợ các chương trình vì lợi ích giáo dục của học sinh tại trường trung học La Quinta. Hội cũng hỗ trợ về tài chánh cho các chương trình mà học sinh không được đài thọ bởi các Học Khu. Hội sẽ khuyến khích và kiêu gọi sự tham gia của tất cảcác bậc cha mẹ, giáo viên, cũng như của cộng đồng cùng chung với nhà trường hầu để nâng cao các cơ hội giáo dục cho con em chung ta. Mục đích của hội là cung cấp nguồn lực và hỗ trợ các cho các em học sinh trong vấn đề học tập và cải thiện nhà trường trong vấn đề giáo dục.

Tất cả các quý vị phụ huynh học sinh Việt Nam tại trường Trung Học La Quinta đều được chào đón để tham gia vào hội. Chúng tôi thành thật cảm ơn quí vị phụ huynh học sinh đã và đang tham dự vào sinh hoạt của Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam chúng ta để nâng cao sự hiểu biết về các chương trình giáo dục công cộng mà con em chúng ta đang theo học tại trường trung học La Quinta.

Ban chấp hành của Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam tại trường trung học La Quinta gồm những thành viên dưới đây:

Quí vị có thể bấm vào lien kết: “Các Sinh Hoạt Của Hộiđể xem các hình ảnh sinh hoạt của Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam tại trường trung học La Quinta và những “Sinh Hoạt Bổ Ích” cho các em học sinh đã được cập nhật, cũng như tham khảo về Policy của Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam.

Rất chân thành cảm ơn tất cả các phụ huynh Viêt Nam đã cùng nhau góp một bàn tay cho tương lai con em chúng ta.

Hội trưởng Vietnamese LQPA

John Nguyen